כתיבת ספר תורה
לכבודו של

הרב שלמה ריסקין

'' נקרא 'ספרא רבה' אין זה בזכות כתיבתו בדיו פשוט על קלף רגיל... כי הוא כתב את ספר התורה הפנימי בתודעתם של ישראל. ''

מבוסס על התייחסויות למשה רבינו כ'ספרא רבה' (סוטה יג:ב) מתוך שיחת יארצהיט של הרב יוסף סולוביצ'יק בסמינר רבי יצחק אלחנן לתיאולוגיה רבנית של ישיבה יוניברסיטי ב-12 לינואר 1959.

שותפים לדרך,

מזמינים אתכם לקחת חלק בהבעת הערכה והוקרת הטוב והחסד למפעל חייו של הרב שלמה ריסקין,  ע"י השתתפות בכתיבת ספר תורה לכבודו.

התורה נקראת במהלך השנה בכל שבת בפרשת השבוע  ומסמלת מסע בזמן הבא במחזוריות קבועה שמשמרת את קביעות והמשכיות היחסים בין הקב"ה לעם ישראל.

אנו מקווים שבכתיבת ספר תורה לכבודו של הרב ריסקין נצליח לקבע את הערכים והמעשים הבלתי נלאים של הרב רסקין לטובת הכלל מחד, ולהביע את הערכתנו הרבה לפועלו, מאידך.

מפעל חייו של הרב ריסקין עוסק בנתינה אינסופית מכל הלב לכלל עם ישראל.

מכאן –  אנו מוצאים  שמן הראוי יהיה לפתוח את מירב האפשרויות לציבור הרחב על מנת שיהיה שותף אקטיבי – לכתיבת ספר תורה – לכבודו של הרב.

אנו מאחלים לרב ריסקין אריכות ימים  והמשך עשייה ברוכה.

הרב כתריאל ברנדר

נשיא וראש המוסדות

רבי ריסקין לאורך השנים

סגירת תפריט
×

עגלת קניות