כביטוי של הכרת הטוב כלפי הרב ריסקין ולכבודו, מוזמנים לבחור באחת (או יותר) מההקדשות הבאות.

הקדשת ספיר

תורם הספיר מביע בתרומתו הכרת תודה למפעל חייו של הרב ריסקין ולמסירותו רבת השנים לעם ישראל בארץ ובעולם.

הקדשת אודם

שמות תורמי האודם יוצגו בקיר התרומות המרכזי של אור תורה סטון. בנוסף, הם יוזמנו להכנסת ספר התורה ולסעודת המצווה לאחריה בירושלים בחודש אדר תש"פ.

הקדשת כסף

שמות תורמי הכסף יוצגו בקיר התרומות המרכזי של אור תורה סטון. בנוסף, הם יוזמנו להכנסת ספר התורה ולסעודת המצווה לאחריה בירושלים בחודש אדר תש"פ.

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

הקדשת ברקת

שמות תורמי הברקת יוצגו בקיר התרומות המרכזי של אור תורה סטון. בנוסף, הם יוזמנו להכנסת ספר התורה ולסעודת המצווה לאחריה בירושלים בחודש אדר תש"פ.

הקדשת זהב - כולן שמורות

שמות תורמי הזהב יירקמו על מעיל ספר התורה ויוצגו בקיר התרומות המרכזי של אור תורה סטון. בנוסף, הם יוזמנו להכנסת ספר התורה ולסעודת המצווה לאחריה בירושלים בחודש אדר תש"פ.

הקדשת פלטינה

שמו של תורם הפלטינה יירקם על מעיל ספר התורה ויוצג בקיר התרומות המרכזי של אור תורה סטון. בנוסף, תורם הפלטינה יוזמן להכנסת ספר התורה ולסעודת המצווה לאחריה .בירושלים בחודש אדר תש"פ

סגירת תפריט
×

עגלת קניות